PARTNERI
Sem vložte podnadpis

Švédske veľvyslanectvo

Švédske veľvyslanectvo sa zasadzuje za rozvíjanie bilaterálnych vzťahov medzi Švédskom a Slovenskom. Popri podpore politického dialógu a plnení konzulárnej a protokolárnej agendy je posilňovanie kultúrnej výmeny medzi oboma krajinami jednou z najdôležitejčích úloh veľvyslanectva.